การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ

แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

Beginner 0(0 Ratings) 0 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย wijittra ืNgoenbat อัปเดทล่าสุด Tue, 26-May-2020 English
What will i learn?

รายละเอียดหลักสูตร
1 Lessons 00:10:21 Hours
section 1
1 Lessons 00:10:21 Hours
 • แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี กระบวนทัศน์ใหม่ วิธีการปฏิบัติ เทคนิคการดูแลและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ การวางแผนการจัดกิจกรรม การผลิตสื่อและการฝึกปฏิบัติการจัดก 00:10:21
ความต้องการ
+ View more
Description

        แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี กระบวนทัศน์ใหม่ วิธีการปฏิบัติ  เทคนิคการดูแลและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ  การวางแผนการจัดกิจกรรม การผลิตสื่อและการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อม  การวัดและประเมินพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ

+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:02 Hours
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:09:32 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:00 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:10:30 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 2 Courses
+ View more
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:10:21 Hours On demand videos
 • 1 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv