การสอนแบบโครงการเรืองกล้วย

เน้นเด็กเป็นศูนย์กาง

Beginner 0(0 Ratings) 0 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย อธิพงษ์ สร้อยสวัสดิ์ อัปเดทล่าสุด Tue, 26-May-2020 English
What will i learn?

รายละเอียดหลักสูตร
2 Lessons 00:00:02 Hours
การสอนแบบโครงการเรืองกล้วย
2 Lessons 00:00:02 Hours
 • การสอนแบบโครงการเรืองกล้วย 00:00:02
 • การสอนแบบโครงการเรืองกล้วย 00:00:00
ความต้องการ
+ View more
Description

เป็นระยะที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วและนักเรียนอยากรู้ รวมถึงสิ่งที่นักเรียนควรรู้ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของกล้วยมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้และรู้จักรูปร่างของกล้วย  สี ลักษณะของกล้วย การเก็บรักษา ชนิดของกล้วย   กล้วยมาจากไหน   การเลือกซื้อกล้วย  ส่วนประกอบของกล้วย  ประโยชน์ของกล้วยชนิดต่างๆการปลูกกล้วย อาหารที่ทำมาจากกล้วย สิ่งประดิษฐ์จากต้นกล้วย  ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมบทบาทสมมุติ  กิจกรรมซื้อขายกล้วยในสถานการณ์ตลาดนัด กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันรูปกล้วย กิจกรรมการติดปะ ฉีกปะ รูปกล้วย การทำอาหารจากกล้วย การสังเกตรูปร่าง สี ลักษณะของกล้วยชนิดต่างๆ กิจกรรมการประดิษฐ์งานศิลปะจากใบตองแห้งและเชือกกล้วย

+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:09:32 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:00 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:10:30 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 1 Courses
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:00:02 Hours On demand videos
 • 2 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv