นวัตกรรมการศึกษา

รายวิชานวัตกรรมการศึกษา รหัสTN

Beginner 0(0 Ratings) 1 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย sutida preechanonth อัปเดทล่าสุด Fri, 29-May-2020 English
What will i learn?
 • วัตถุประสงค์การเรียน 1........
 • 2........
 • 3........

รายละเอียดหลักสูตร
3 Lessons 00:00:00 Hours
Section 1 (Pre-test)
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • แบบทดสอบก่อนเรียน 00:00:00
 • บทที่ 1 แนวคิดทฤษฏีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • แบบฝึกหัด 00:00:00
ความต้องการ
 • จุดประสงค์การเรียน 1........
 • 2........
 • 3........
+ View more
Description

นวัตกรรมการศึกษา (คำอธิบายรายวิชา)

+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:02 Hours
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:09:32 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:00 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:10:30 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 1 Students
 • 1 Courses
+ View more
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 3 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv