ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาเพื่อการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในการที่จะเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องนำความรู้ไปสู่หลักสูตรและห้องเรียน

Beginner 0(0 Ratings) 0 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย Methawee Niyomsuk อัปเดทล่าสุด Fri, 29-May-2020 English
What will i learn?

รายละเอียดหลักสูตร
3 Lessons 00:06:26 Hours
section 1
3 Lessons 00:06:26 Hours
 • ปรัชญาทั่วไป
 • ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม 00:06:26
 • แบบทดสอบ 00:00:00
ความต้องการ
+ View more
Description

รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก อภิปราย ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  มาประยุกต์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้พัฒนาสถานศึกษา 


+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:02 Hours
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:09:32 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:00 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:10:30 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 1 Courses
+ View more
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:06:26 Hours On demand videos
 • 3 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv