สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัย และจัดอบรม สัมมนาให้กับบุคคลที่สนใจได้

Beginner 0(0 Ratings) 0 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย tanakit sakajan อัปเดทล่าสุด Tue, 26-May-2020 English
What will i learn?

รายละเอียดหลักสูตร
1 Lessons 00:09:32 Hours
section1
1 Lessons 00:09:32 Hours
 • ศึกษาแนวโน้มและปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักการ รูปแบบและกระบวนการในการจัด สัมมนา การบริหารและการวางแผนโครงการ เทคนิคและวิธีการในการจัดสัมมนาให้ประสบผลสำเร็จ การฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การประเมินผลการจัดสัมมนา 00:09:32
ความต้องการ
+ View more
Description

รูปแบบและกระบวนการในการจัดสัมมนา  


+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:02 Hours
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:00 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:10:30 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 1 Courses
+ View more
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:09:32 Hours On demand videos
 • 1 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv