การประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ฉบับพื้นฐาน

การประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ฉบับพื้นฐาน

Beginner 0(0 Ratings) 6 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Sun, 29-Nov-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
6 Lessons 00:33:50 Hours
Section1
6 Lessons 00:33:50 Hours
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Big Data 00:05:41
 • หลักการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 00:05:43
 • เครื่องมือเทคนิคกระบวนการจัดการข้อมูล 00:09:41
 • หลักข้อระวัง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ 00:04:37
 • การทำเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 00:05:01
 • การแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ / แผนภาพ 00:03:07
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย

การประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ฉบับพื้นฐาน

+ View more
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:33:50 Hours On demand videos
 • 6 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv