การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

Beginner 0(0 Ratings) 6 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Tue, 08-Dec-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
12 Lessons 02:14:00 Hours
Section1
12 Lessons 02:14:00 Hours
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้า 00:19:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 00:11:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 00:14:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การออกแบบเครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะบ่งเฉพาะ 00:11:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคการใช้ สี ในการออกแบบเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 00:15:00
 • การใช้ ตัวอักษร ตัวเลข หรือ คำ หรือ ข้อความ หรือ ชื่อ หรือ ลายมือชื่อ ในการออกแบบเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 00:14:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อการใช้ภาพ หรือ รูปทรง ในการ ออกแบบเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 00:11:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการใช้ เสียง ในการ ออกแบบเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 00:06:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ภาค 1 00:10:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ภาค 2 00:06:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ภาค 3 00:07:00
 • การออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับกาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย กับบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 00:10:00
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย
+ View more
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 02:14:00 Hours On demand videos
 • 12 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv