คุณธรรมและจริยะธรรมความเป็นครูมวยไทย

คุณธรรมและจริยะธรรมความเป็นครูมวยไทย

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Tue, 08-Dec-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
9 Lessons 00:00:00 Hours
Section1
9 Lessons 00:00:00 Hours
 • ความสำคัญของวิชาชีพครูมวยไทย
 • บทบาท หน้าที่และภารงานของครูมวยไทย
 • พัฒนาการวิชาชีพครูมวยไทย
 • สมรรถนะและสมรรถนะครูมวยไทย
 • ความเป็นครูมวยไทยขั้นต้น
 • ความเป็นครูมวยไทยขั้นกลาง
 • หลักสูตรพิเศษ
 • บุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
$0
Buy now
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 9 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv