รายวิชาระบบเครือข่าย (Networking)

รายวิชาระบบเครือข่าย (Networking)

Beginner 0(0 Ratings) 1 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Sun, 29-Nov-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
8 Lessons 00:58:18 Hours
Section1
8 Lessons 00:58:18 Hours
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 00:03:42
 • หลักการเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย 00:04:20
 • ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร 00:11:25
 • หลักการมาตรฐานของระบบเครือข่ายและการใช้งาน 00:12:32
 • ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย 00:06:57
 • การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ 00:06:34
 • การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 00:07:11
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 00:05:37
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย

รายวิชาระบบเครือข่าย (Networking)

+ View more
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:58:18 Hours On demand videos
 • 8 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv