รายวิชา Python การประมวผลข้อมูล (Data Analytics)

รายวิชา Python การประมวผลข้อมูล (Data Analytics)

Beginner 0(0 Ratings) 5 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Sun, 29-Nov-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
9 Lessons 01:18:38 Hours
Section1
9 Lessons 01:18:38 Hours
 • ความรู้พื้นฐานทางด้าน Machine Learning 00:06:31
 • กระบวนการ Classification Process 00:10:19
 • กระบวนการ Classification Decision Trees 00:07:01
 • กระบวนการ Classification Decision Trees (เขียนโปรแกรม) 00:06:01
 • กระบวนการ Classification Naïve Bayes 00:12:00
 • กระบวนการ Classification k-Nearest Negihbors 00:11:56
 • กระบวนการ Classification Performance 00:09:58
 • กระบวนการ Model Visualization 00:08:55
 • กระบวนการ Data Visualization 00:05:57
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย

รายวิชา Python การประมวผลข้อมูล (Data Analytics)

+ View more
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 01:18:38 Hours On demand videos
 • 9 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv