สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

Beginner 0(0 Ratings) 2 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Tue, 08-Dec-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
6 Lessons 00:00:00 Hours
Section1
6 Lessons 00:00:00 Hours
 • หลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
 • การบำรุงรักษาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจสอบและกำจัดไวรัส
 • การตรวจสอบและกำจัดไวรัส
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย

สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 6 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv