สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร

สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Wed, 09-Dec-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
8 Lessons 00:00:00 Hours
Section1
8 Lessons 00:00:00 Hours
 • ความหมายของสถิติ
 • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (measures of central tendency)
 • การวัดการกระจาย (Measure of Dispersion)
 • ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน (Standard Scores)
 • การประมาณค่า (Estimation)
 • การประมาณค่าผลต่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร
 • การประมาณค่าสัดส่วน
 • การทดสอบสมมติฐาน
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย

สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร

เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 8 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv