หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)

Beginner 0(0 Ratings) 8 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Fri, 05-Mar-2021 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
12 Lessons 01:41:47 Hours
Section1
12 Lessons 01:41:47 Hours
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming) 00:10:58
 • การเขียนรหัสเทียม - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:11:14
 • วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:10:36
 • สัญลักษณ์ของผังงาน - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:09:03
 • ผังงานแบบมีการกำหนดเงื่อนไข - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:09:16
 • ผังงานแบบมีการทำงานวนรอบ - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:09:02
 • โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:07:19
 • การประกาศตัวแปร & การตั้งชื่อตัวแปร - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:09:36
 • นิพจน์และตัวดําเนินการ - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:06:27
 • การแสดงผลข้อมูล - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:06:43
 • การรับข้อมูล - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:05:50
 • กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรม - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 00:05:43
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming) 

+ View more
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 01:41:47 Hours On demand videos
 • 12 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv