เรขาคณิตเบื้องต้น

เรขาคณิตเบื้องต้น

Beginner 0(0 Ratings) 1 Students enrolled
Created by admin admin Last updated Tue, 08-Dec-2020 English
What will i learn?

ข้อมูลหลักสูตร
3 Lessons 00:00:00 Hours
Section1
3 Lessons 00:00:00 Hours
 • ยุคลิดเล่ม 1 รูปสามเหลี่ยม เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน พื้นที่ของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ และทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • ยุคลิดเล่ม 2 การแปลง พื้นที่ พีชคณิตเชิงเรขาคณิต 00:00:00
 • ยุคลิดเล่ม 3 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 00:00:00
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน
+ View more
คำอธิบาย

เรขาคณิตเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 34 Students
 • 26 Courses
+ View more
ความคิดเห็น
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 3 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv